>

Vacatures

18 april 2016

Secretaris WereldWerk gezocht

Doopsgezind WereldWerk voert in nauwe samenwerking met lokale partners projecten uit op het gebied van scholing en onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en voeding, microfinanciering en vredesactiviteiten. De aard van ons werk bestaat naast financiële hulp ook uit kennisoverdracht en het leveren van menskracht en goederen. De nadruk ligt in alle gevallen op wederkerigheid vanuit een levenshouding van vrede. Wij hebben de overtuiging dat het leren kennen van elkaar een wederzijdse verrijking brengt

Wij zoeken een enthousiaste secretaris met communicatieve vaardigheden en een doopsgezinde achtergrond voor het dagelijks bestuur. Tot de taken van de secretaris behoren o.a.:
•    Opstellen van vergaderagenda’s in overleg met de voorzitter en de vice voorzitter;
•    Behartigen van  alle correspondentie, zowel per brief als per e-mail;
•    Bewaken van het jaarprogramma;
•    Samenstellen van het jaarverslag uit de bijdragen van alle commissies en werkgroepen;
•    Opstellen van een maandelijkse postlijst van in- en uitgaande brieven en relevante e-mails;
•    Woont ca. 11 vergaderingen per jaar bij.

Indien u belangstelling hebt voor deze functie die gemiddeld een tot twee dagdelen per week zal vergen dan kunt u nadere informatie inwinnen bij de voorzitter van doopsgezind WereldWerk via 070-5112073 of bert.duhoux@dgwereldwerk.nl


Voor actuele vacatures zie het vacatureoverzicht

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl