> opbouwwerk > gemeente-opbouwwerk

Gemeente-opbouwwerk

Gemeenteopbouw houdt zich bezig met het begeleiden van leer- en veranderingsprocessen. Verandering is min of meer onontkoombaar voor onze gemeenten. Gemeenten worden kleiner in ledental, bestuurskracht neemt af en omdat de samenleving verandert. Veranderingen in die samenleving zijn ook merkbaar in wat er voor mensen toe doet. We kiezen bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend voor het gemeenschappelijke van een kerk. Belangrijker voor mensen is de zoektocht naar het vormgeven van geloof en wat daarin van waarde is op een persoonlijke wijze.

Gemeentopbouw reflecteert op die veranderingen en wat deze concreet betekenen voor een zichtbare, ervaarbare geloofsgemeenschap? Vanuit het perspectief van gemeenteopbouw worden organisaties geboren uit de kracht van een visie. Naast het ontwikkelen van visie gaat het in gemeentopbouw om een vijftal ‘manieren van doen’ die van belang zijn: de nadruk op verhalen, participatie van onderop, contextualiteit, een open werkwijze en ruimte voor zowel het individu als de gemeenschap. 

Op deze wijze verzamelt gemeenteopbouw op een systematische wijze wat werkt, wat mensen inspireert, wat leven geeft, čn plezier! Om zodoende de geloofsgemeenschap een ruimte te laten worden voor spirituele vragen, waarbij men put uit de eigen biografie, het bijbels verhaal, en de mensen om ons heen. . Zij doet dit door aan te sluiten bij wat er is, plannen bij te stellen als het niet werkt en open staan voor het onverwachte dat zich aandient. 

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl