> opbouwwerk > vrouwengroepen

Vrouwengroepen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd vanuit het toenmalige projectteam KTV van de GDS het initiatief genomen tot de oprichting van een gespreksgroep voor vrouwen, die lid waren van een van de doopsgezinde gemeenten binnen het GDS gebied. Er ontstond een groep van circa twintig vrouwen, die elkaar ieder seizoen tweemaal ontmoetten rond een bepaald thema. Destijds onder leiding van de toenmalige KTV werker Tea G. Rienksma.

Deze groep bestaat nog altijd en heeft al een flink aantal jubilea meegemaakt. Inmiddels zijn vrouwen gekomen en ook weer gegaan, soms vanwege hoge ouderdom, soms door ziekte of overlijden. Maar er is een trouwe kern en altijd weer weten nieuwe vrouwen de weg naar deze groep te vinden. Inmiddels is de begeleiding in handen van mevr. drs. Corrie Dijksterhuis uit Leens.  De groep bijeen tweemaal per seizoen bijeen, ten huize van zr. Tine de Boer-Oosterhof uit Roden. Aan deelname van deze groep zijn kosten verbonden, 15.-euro per seizoen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw gaven een aantal vrouwen uit deze gespreksgroep te kennen wat meer te willen studeren en zo werd een tweede groep opgericht, de vrouwen lees- en studiegroep, ook in het verband van de GDS.

In deze groep wordt met elkaar een boek gelezen op het gebied van levens- en zingevingsvragen. Van de deelneemsters wordt gevraagd bepaalde gedeelten van een boek thuis alvast te lezen en voor zichzelf te bepalen wat haar aanspreekt/treft. Tijdens de bijeenkomsten (drie woensdagochtenden per seizoen) vindt een open uitwisseling plaats over hetgeen gelezen is. Ook voor deze groep geldt een bedrag van 15,- euro per seizoen.

In beide groepen ervaren de deelneemsters vooral  het onderlinge gesprek als een verrijking en verdieping van eigen levens- en geloofservaringen. Belangstellende vrouwen zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met zr. Tine de Boer-Oosterhof in Roden, 050 5018060.

Het is altijd mogelijk een paar keer mee te doen om de sfeer te proeven. 

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociėteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl