> over ons > verbonden met

Verbonden met

Nederland
De doopsgezinde gemeenten in Nederland zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (opgericht in 1811). Ieder met een eigen signatuur. Er zijn kleine maar uiterst actieve gemeenten als Middelstum maar bijvoorbeeld ook gemeenten meer dan 400 leden in een stad als Amsterdam. Landelijk noemen zich ongeveer 8.000 mensen zich doopsgezind.

Predikanten en voorgangers worden opgeleid aan het Doopsgezind Seminarium, dat samenwerkt met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. 

Voor wie interesse heeft in het doopsgezinde verleden én heden, is de cursus Doperse Theologie een absolute aanrader. Al meer dan 450 mensen volgden deze tweejarige cursus.

Begrijpelijk, want het is de kans om nu eens echt uit te zoeken waar je staat in de bonte wereld van de doperse traditie.

De Doopsgezinde Historische Kring houdt zich vanaf haar oprichting in 1974 bezig met de studie naar het religieuze en culturele erfgoed van het doperdom.

Er zijn diverse ‘broederschapshuizen'. Twee huizen, Mennorode op de Veluwe en Buitengoed Fredeshiem bij Steenwijk, bieden u een uitstekend hotelverblijf. Het broederschapshuis Schoorl, op 60 km van Schiphol, biedt u een warm pensionverblijf. Dan zijn er nog vier kleinere groepsaccommodaties waar men als groep zelfverzorgend is. Het zijn Bloem en Bos op Texel, Samen Eén en het Kraggehuis bij Giethoorn, en vakantieboerderij Menno's Pleats bij Workum.

Leeftocht voor onderweg organiseert één en meerdaagse cursussen in de verschillende broederschapshuizen' over religie en spiritualiteit. Ieder half jaar verschijnt er een nieuw programma met vaak fascinerende sprekers.


Wereldwijd
Doopsgezind geloof en sociaal bewustzijn uiten zich in de twintigste en eenentwintigste eeuw vaak in praktisch hulpwerk in Zuid-Amerika, Afrika en Azië en ook in de eigen omgeving in Nederland. Het rentmeesterschap van de aarde en de strijd tegen de bewapening zijn onderdelen van het werken aan een godsdienstig leven geworden.

Doopsgezind WereldWerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde gegeven is, staan centraal omdat wij de aarde willen bewonen zoals God het heeft bedoeld.

www.dgwereldwerk.nl

De Doopsgezinde Zending kiest voor kleinschalige, overzichtelijke en inspirerende projecten. Ze functioneren als ‘olie' in lokale projecten: samenlevingsopbouw, mensenrechten, jongeren, theologie, gezondheidszorg. In Afrika, Azië en Europa. www.doopsgezindezending.nl

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl