> links

Links

Friesche Doopsgezinde SociŽteit
Naar site >>
Doopsgezinde Startpagina
Naar site >>
Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslan
Naar site >>
Idee en kerk
Over lithurgie, restauratie mogelijkheden, etc. Naar site >>
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Naar site >>
Doopsgezinde Historische Kring
De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de geschiedbeoefening van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen om zo het verleden toegankelijk te maken, kennis daarover uit te breiden, te verbreden en te verdiepen. Naar site >>
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl .