> agenda

Agenda

 
9 april 2019, 19:30 uur

DoRe Café - Omgaan met maatschappelijke tegenstellingen

Historicus en bestuurskundige dr. Meine Henk Klijnsma, oud-secretaris van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (staatscommissie Remkes) houdt in de remonstrantse kerk de laatste lezing in het voorjaarsdrieluik van het DoRe-Café: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’ - dat over sterker wordende polarisatie in onze samenleving gaat, onder de titel: Omgaan met maatschappelijke tegenstellingen :
in historisch-politiek perspectief.

Spreker gaat in op de merites van ons poldermodel. Werkt het nog steeds?
In feite was Nederland eeuwenlang een zwaar verdeeld land met diepgaande conflicten. Pas in de 20e eeuw ontstonden mechanismen om hiermee beter om te kunnen gaan. Vandaag echter hapert dat model. Zie bijvoorbeeld het ‘gedoe’ rond zowel pensioen- als klimaatakkoord.

Verder zijn er naast de oudere al bestaande, nieuwe, diepgaande tegenstellingen ontstaan. In het rapport “Gescheiden werelden” van het Sociaal-Cultureel Planbureau uit 2014 blijkt dat er met name tussen hoger- en lager opgeleiden een diepgaande ‘culturele’ kloof is ontstaan.

Wat is hierover te zeggen in het licht van het feit dat die tegenstellingen nu ook in de politieke verhoudingen zichtbaar worden? Is ons politieke systeem voor deze nieuwe polarisatie toegerust?

Vanuit een historisch-politiek en staatsrechtelijk perspectief wil spreker kijken naar manieren hoe we hier mee om kunnen gaan. Bij de bespreking komt ook een sociaal-psychologische dimensie om de hoek kijken.

 

datum: dinsdag 9 april 2019
locatie: Remonstrantse kerk, kerkzaal,
adres: Coehoornsingel 14 9711 BS GRONINGEN
tijd: 20.00 uur (zaal open: 19:30 uur met koffie en thee)
toegang: vrijwillige bijdrage

Dr.  Meine Henk Klijnsma (1959) is juridisch bestuurswetenschapper en historicus. Hij promoveerde op de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Klijnsma werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken en was als secretaris van de ‘Staatscommissie Remkes’ die het parlementair stelsel tegen het licht hield (mede)schrijver van het eindrapport van die commissie: “Lage drempels, hoge dijken : Democratie en rechtsstaat in balans”.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl