> agenda

Agenda

 
7 maart 2019, 20:00 uur

Wint het wantrouwen?

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33 (Mennozaal)

Over gele hesjes en verkommerde politieke en sociale deugden.

Lezing door Chris Doude van TroostwijkIn de 2e aflevering van een drieluik van het DoRe-Café, met als motto: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’, dat de verharding en polarisering van het maatschappelijk klimaat als overkoepelend thema heeft, spreekt donderdagavond 7 maart, 20:00 uur in de doopsgezinde kerk: prof. Chris Doude van Troostwijk, gasthoogleraar vrijzinnige theologie aan het doopsgezind seminarie. Uitgaande van persoonlijke ervaringen in Frankrijk met de gilets jaunes (gele hesjes) 
wil hij hardop nadenken over de waarde van sociaal, politiek en vooral religieus geduld. Want tegenwoordig viert wantrouwen hoogtij. Men lijkt zelfs politieke winst te kunnen halen uit het zaaien van wantrouwen. Het winnen van vértrouwen is daarentegen een langzaam proces: zowel op persoonlijke vlak als in maatschappij en politiek. Dit vraagt om: luisteren, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, erkennen van eigen falen, gedenken én vergeven. Al deze sociale en politieke deugden worden bedreigd door gemakkelijk geld, religieus geweld en vercommercialiserende mediatechnologie.In Doude van Troostwijks betoog zal blijken dat in dit verband geloof en vrijzinnigheid vandaag een oude troefkaart hebben uit te spelen.Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk is hoogleraar aan Luxembourg School of Religion & Society, en werkzaam in het onderzoeksproject: "Philosophies, Theologies, Ethics of Finance". Hij is tevens gasthoogleraar vrijzinnige theologie, aan Doopsgezind seminarie.

 

Datum:               7 maart 2019

Plaats:                 Doopsgezinde kerk (Mennozaal) ingang door de steeg links van de kerk                     Oude boteriingestraat 33 te Groningen

Tijd:                     20.00 uur zaal open om 19:30

Toegang:             vrijwillige bijdrage


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl