> agenda

Agenda

 
2 december 2018, 10:00 uur

Avondmaal, zondag 1e advent

Op de eerste zondag van advent vieren we Avondmaal. Niet alleen als gedachtenis aan en bij het leven en sterven van Christus, maar ook omdat het een manier is om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid als gemeenschap. Als we onze verbondenheid, enigheid vieren, zoeken we graag naar woorden die verbonden zijn met Jezus en die tegelijk ruimte geven aan vreugde. We worden daarmee deel van een groter geheel dat we niet in zijn geheel hebben gekozen, maar dat wel op elkaar is aangewezen, en samen probeert inhoud te geven aan de stem van diegene die ons riep hem te volgen deze wereld in, daar waar mensen er voor elkaar kunnen zijn. Het verbindt ons ook met velen in de wereld die net zo verlangen en hopen op het Rijk van de Eeuwige, dat een antwoord wil zijn op alle gebrokenheid, verdeeldheid en scheiding die er is. De bijbelverhalen leren ons dat we ons niet hoeven te laten leiden door duistere machten, maar dat we kunnen leven in het licht van Pasen. Dat we worden uitgenodigd om onze wereld met nieuwe ogen te zien, om ons niet neer te leggen bij de wereld zoals die nu is, maar om op te staan en met vertrouwen en nieuwe hoop verder te gaan. Jezus opent onze ogen en bevrijdt ons van onverschilligheid.

Avondmaal


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl