gds > over ons

Over ons

De twaalf doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe zijn verenigd in de Groninger Doopsgezinde Sociėteit (GDS). Ook de doopsgezinde gemeente Emden (Ost-Friesland) is van oudsher aangesloten bij de GDS.

De GDS ondersteunt de plaatselijke doopsgezinde gemeenten, met respect voor hun zelfstandigheid, in die activiteiten die een meer regionaal karakter hebben, zoals jeugd- en jongerenwerk, het opbouwwerk en vrouwengroepen.

Regionale activiteiten zoals jaarlijks een gezamenlijke viering van het wereldwijde doperdom in januari (Wereldbroederschapsdag), de leesgroep voor vrouwen of de Regioweekenden voor jongeren worden vanuit de GDS georganiseerd. Ontmoeting, werken aan onderlinge verbondenheid, samen leren, en ondersteuning in gemeente-zijn, zijn enkele sleutelwoorden in het werk van de GDS. De GDS heeft een bestuur met daarin vertegenwoordigers van een aantal gemeenten. De kerkelijk opbouwwerker en de jeugdwerker ondersteunen de diverse activiteiten.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociėteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl