Nieuws
2015/2016

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten
December 2015- Januari 2016
Inhoud

2 Voorwoord
3 Op weg naar Bethlehem
4 Data koffieochtenden etc.
5 Berichten uit de kerkenraad
6 Verjaardagen
7 Gedicht stichting vrouwen zendigshulp
8 Preekrooster
9 Opknappen Schuilplaats afgerond
10 Verslag broederschapsdag 4 oktober

Voorwoord

Misschien verbaast het u dat deze uitgave van “doopsgezind nieuws” is samengesteld door de Gemeente Westerkwartier.
De afgelopen jaren was het “blauwe krantje” een gezamenlijke uitgave van vijf gemeenten en daarna van drie doopsgezinde gemeenten.
Heel wat jaren heeft Gonneke Werkman ( gemeente Mensingeweer te Eenrum) gezorgd dat van alle verzamelde stukjes een gezellig, goed leesbaar krantje gemaakt werd en wij zijn haar hier dankbaar voor!
Kort geleden is DG Eenrum een samenwerkingsverband aangegaan met de DG Groningen, een stap op weg naar een gezamenlijke toekomst .

De kerkenraden van Zeerijp/Zijldijk en Westerkwartier besloten mede daarom om weer een krantje in eigen beheer uit te geven.
We hebben ons krantje de vertrouwde naam “Rondom de Vermaning “ mee gegeven en het is de bedoeling dat een ieder die iets wil schrijven of iets wil meedelen dat in dit blad kan plaatsen.

We naderen alweer snel de adventstijd en kerst, een tijd van verwachten en een nieuw begin. Een tijd om ons af te vragen: wat verwachten wij?
van ons zelf, van onze gemeente, van onze toekomst?
Maken wij een nieuw begin?

Renée ter Veer

Op weg naar Betlehem.

Enige gedachten en vragen bij Lucas 2:1-6.
In Nazareth, de plaats waar Jozef en Maria wonen, is het bericht gekomen dat er een volkstelling plaatsvindt. Volkstellingen worden binnen het Romeinse rijk regelmatig gehouden en zoals te doen gebruikelijk moet men daarvoor naar de geboorteplaats of de plaats van erfelijk bezit. Omdat Jozef zijn voorouders uit Betlehem komen is het duidelijk dat hij zo’n 150 kilometer moet reizen van Nazareth naar Bethlehem.
De oproep komt voor Jozef en Maria wel op een heel ongelukkig moment. Maria is zwanger, de baby kan ieder moment geboren worden. Kennelijk zijn er zwaarwegende redenen waarom zij niet thuis kan blijven om de bevalling af te wachten, zij moet met Jozef mee op deze tocht. Ik vraag mij af hoe het met de andere familieleden gaat, die moeten waarschijnlijk ook op reis en de buren moeten die ook weg en komen er andere mensen naar Nazareth?
Als ik hierover nadenk zie ik grote groepen mensen van hot naar her reizen. Hoe gaat dat dan onderweg, zijn er herbergen of burgers die niet op weg zijn, waar al die reizigers kunnen rusten en water en eten krijgen? Hoe hebben Maria en Jozef die tocht ondergaan? Lucas schrijft niet over een ezel, hebben wij die er later bij verzonnen om het voor Maria een beetje lichter te maken?
Al lezende komen er allerlei vragen bij mij boven onder andere ook de vraag hoe zou ik reageren als Jozef en Maria bij mij aankomen en vragen om een plaats om te rusten en wat te eten?
En door dat hele verhaal heen zie ik op de achtergrond de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Irak en Afrika. Ik hoor en lees alle reacties en vraag mij af is Nederland echt vol of kunnen we nog wel een beetje inschuiven?

Tineke van der Wijk-Wals

Veertig dagen kalender:

Het is de bedoeling dat er volgend voorjaar weer een veertigdagenkalender uitkomt in de tijd voor Pasen. Het zou fijn zijn wanneer we samen deze kalender vullen met mooie teksten. We vragen U of U voor 23 december een tekst die U aanspreekt in wilt sturen naar Ds. Kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl of per post Entinge 7, 9301TT Roden.


Gemeente Groningen op bezoek

Berichten vanuit de kerkenraad.

De volgende zaken hebben de afgelopen periode de aandacht van de kerkenraad gevraagd:
Contact met de Stichting Oude Groninger Kerken over het bruikleen van verschillende avondmaals attributen. Dit hopen we binnenkort af te ronden.
De gemeente is ANBI proef. Dat wil zeggen dat u gift aan de doopsgezinde gemeente bij de belasting afgetrokken kan worden. Dit was altijd al zo maar de belastingdienst stelt hogere eisen dit in verband met fraude gevoeligheid en witwassen.
Er is meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de website aan te passen. Brengt u eens een bezoekje aan onze site en geef uw mening kijk op www.dgwesterkwartier.nl
Als u meer over de doopsgezinde handel en wandel in Nederland wilt weten dan kunt u naar de algemene website van de ADS gaan www.doopsgezind.nl
De overeenkomst met de Groningen over de inzet van pastorale zorg wordt voortgezet.
Zoals u reeds ziet hebben we weer een eigen berichtenblad, misschien doen we binnenkort ook een beroep op u om hier een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast zijn er diverse zaken die regelmatig terugkomen zoals onder-houd en bezoeken van GDS vergadering in Groningen en de Broeder- schapsvergadering in Amsterdam.


Bericht van Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp.

Van de Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp ontvingen we afgelopen maand een bedankje voor de gift die vanuit de gemeente is overgemaakt. Zij ondersteunen meerdere projecten o.a. een vrouwenproject in West Papoea, het stimuleren van contact tussen Israeli’s en Palestijnen en een organisatie voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Aan dit kaartje was het volgende gedicht toegevoegd. De herfst is weliswaar nu verledentijd maar we hebben een prachtige herfst gehad en we kunnen dan ook veel in dit gedicht herkennen. (de auteur is niet genoemd)

Herfstkleuren

Herfst bruin, rood, houd, geel, oker
Wat zijn de kleuren toch weer mooi
Dat verbaast mij elk jaar toch weer
Lijkt wel om je heen een gouden kooi.
De bladeren vallen als een deken om je heen
opeens loop je zomaar in een pracht van kleuren
de temperatuur die daalt nu ook wel rap in de nacht
boodschappen doen in een warme jas, wat kan je gebeuren.
De spinnenwebben in de ochtend zijn mooi in de mist
Zo veel dauwvorming is prachtig om te bekijken
Het blijft een uniek verschijnsel elk jaar maar weer
Geen enkele herfst is met de vorige te vergelijken


Opknappen Schuilplaats afgerond

Nadat vorig jaar het dak en de buitenkant waren aangepakt, is dit jaar een centrale verwarming geïnstalleerd, zijn de wanden wit gesausd, nieuwe lanpjes opgehangen en een geheel nieuwe vloer gelegd. Zr Renée ter Veer bedankt de harde werkers voor het opknappen van de Schuilplaats : Jan van der Wijk, Ron den Boef, Rudolf de Haas en Augustinus van Benthem

Verslag Broederschapsdag 4 oktober in de Vermaning in Groningen.

Van vele gemeenten kwamen zondagmorgen 4 oktober mensen naar de Doopsgezinde Gemeente Groningen om daar samen de GDS-broederschaps-dag te vieren, waar ds. Yvette Krol voorging in de dienst. We werden echt feestelijk ontvangen met koffie en heerlijke kleurrijke petitfourtjes omdat het Groninger Doopsgezind Koor 70 jaar bestond. Het koor zong olv van Ella van Osnabrugge een mooi muzikaal programma voor deze jubileumviering en zag er zelf ook prachtig uit met nieuwe gestreepte sjaaltjes en dassen in doopsgezinde blauwe kleuren. Na afloop van de dienst konden we elkaar ontmoeten in drie workshops: Een groep jongeren die deze zomer deel hadden genomen aan het Doopsgezind Wereldcongres in Harrisburg vertelden over hun ervaringen.
Er was gelegenheid om in een zeer korte tijd op een Djembé ( soort trommel) te leren spelen en deze groep gaf na afloop ook een uitvoering van deze oefening en dat klonk prima! In de Mennozaal was gelegenheid om te helpen met het samenstellen van MCC-schoolpakketten. Deze werden in kleurrijke katoenen tasjes gestopt, die gemaakt waren door een aantal Groninger zusters Door het hele land zijn op deze manier pakketten samengesteld en vanuit het doopsgezinde broederschapshuis te Schoorl in een container verscheept, bestemd voor kinderen van Syrische vluchtelingen.
De dienst werd gezamenlijk afgesloten met een uitgebreid stamppot-buffet dat menigeen zich heerlijk liet smaken! Met dank aan een ieder die meehielp om deze GDS- broederschapsdag te doen slagen !

Renée ter Veer

Troost

Om mijn behoud, om mijn behoud
zijt gij in Bethlehem gekomen;
om op de aarde zwart en koud
Uw helder licht t laten stromen

Om het gebroken zwakke riet
met zachte hand weer op te richten
en om de kleine vlaswiek niet
te doven, maar weer te doen lichten
Om mijn behoud , om mijn behoud
werd Gij een mens, met leed vertrouwd

Om mijn behoud, vertrouwd met leed
blijft Gij mij zoeken alle dagen;
en als ik zelf geen weg meer weet
wilt Gij mij in uw armen dragen
(Nel Benschop, verkort)