Welkom


 

Doopsgezinde gemeente Uithuizen

De Doopsgezinde gemeente Uithuizen is een geloofsgemeenschap. Wij willen een gastvrije plek bieden aan mensen met hun
levens- en geloofsvragen. Samen zijn we op zoek naar een vorm van gemeente zijn in de samenleving van
vandaag.Verbondenheid, persoonlijke en gezamenlijke geloofsverdieping en vrede in het groot en het klein zijn onze
kernwaarden. Onze inspiratie vinden we in de bijbel en onze kerkelijke wortels.

Waar wij voor staan
Een van de kenmerken van de doopsgezinde gemeenschap is de vrijheid van geloofsbeleving. Geloven en de verwoording
ervan
is een persoonlijke en bewuste keuze. Wij houden geen kinderen ten doop. Zij zijn natuurlijk van harte welkom. Mensen
schrijven zelf hun belijdenis of geven daaraan op een andere manier vorm. Het is ook mogelijk om mee te doen in de
gemeente als belangstellende.

De bijbel lezen we met de ogen en oren van vandaag. Samen zoeken we naar de betekenis van de teksten voor deze tijd. We
laten ons ook inspireren door andere vormen van spiritualiteit, nieuwe teksten en liederen.

Geloven is voor ons een levenswijze. Woorden en daden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent, dat we in
en buiten de gemeente naar elkaar omzien. Iedereen telt mee. Ook in het alledaagse leven zoeken we naar de verbinding.
In dit kader vinden we werken aan vrede belangrijk.

uithuizen

>