mutatie   

Preekrooster van de Doopsgezinde Gemeente Middelstum


Rooster van preekbeurten voor het tweede halfjaar 2018

9 september 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
23 september 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
7 oktober 10.00 uur: gewestelijke broederschapsdag in de Doopsgezinde kerk te Groningen.
21 oktober 11.00 uur: br. A.J. Visser uit Usquert.
4 november 11.00 uur: br. G. Iwema uit Muntendam.
18 november 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
2 december 11.00 uur: de heer drs. Paul Borggreve uit Groningen.
16 december 11.00 uur: br. G. Iwema uit Muntendam.
25 december 10.30 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, kerstdienst.
31 december 16.30 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, oudejaarsdienst.

Plaats van samenkomst De diensten worden gehouden in de Doopsgezinde kerk, Trekweg 28, 9991 AN Middelstum.
Het orgelspel in de diensten wordt verzorgd door Anna de Vries-Maarhuis, Esdoornlaan 1, 9991 EE Middelstum, tel. 0595-551507, e-mail anna.devries-maarhuis@ziggo.nl

Pastoraat

Voor de Doopsgezinde gemeente Middelstum wordt het pastoraat verzorgd door mevr. Ds. N.C. Meihuizen,
Kerkhofsweg 21, 9995 PL Kantens, tel. 0595-552032, e-mail n.c.meihuizen@home.nl

Kerkeraad

Secretaris: mr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 B A Middelstum,
tel. 0595-551763, fax 0595-551943, e-mail g.en.l.schi!thuis@12move.nl

Bankrekening

ABN AMRO-bank: NL22ABNA0476717140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.