mutatie   

Preekrooster van de Doopsgezinde Gemeente Middelstum


Rooster van preekbeurten voor het tweede halfjaar 2017

kerstdienst.
10 september   11.00 uur:   br. G. Iwema uit Muntendam.
24 september 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
1 oktober 10.00 uur: gewestelijke broederschapsdag in de Doopsgezinde kerk te Groningen.
15 oktober 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
29 oktober 11.00 uur: br. G. Iwema uit Muntendam.
12 november 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
26 november 11.00 uur: zr. A.Th. van Kempen-Tollenaar uit Groningen.
10 december 11.00 uur: de heer drs. Paul Borggreve uit Groningen.
25 december 10.30 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens,
31 december 16.30 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens,oudejaarsdienst.

Plaats van samenkomst
In verband met aardbevingsschadeherstel is ons kerkgebouw buiten gebruik. De kerkdiensten worden gehouden bij de familie R. Hoogenberg, Stationsweg 39, 9781 CG Bedum, tel. 050-3012669; bij wijziging plaats van samenkomst volgt nader bericht..

Pastoraat

Voor de Doopsgezinde gemeente Middelstum wordt het pastoraat verzorgd door mevr. Ds. N.C. Meihuizen,
Kerkhofsweg 21, 9995 PL Kantens, tel. 0595-552032, e-mail n.c.meihuizen@home.nl

Kerkeraad

Secretaris: mr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 B A Middelstum,
tel. 0595-551763, fax 0595-551943, e-mail g.en.l.schi!thuis@12move.nl

Bankrekening

ABN AMRO-bank: NL22ABNA0476717140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.