mutatie   

Preekrooster van de Doopsgezinde Gemeente Middelstum


Rooster van preekbeurten voor het eerste halfjaar 2019

13 januari   10.30 uur:   mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
27 januari   10.15 uur   World Fellowshipday, Doopsgezinde kerk te Haren,
l0 februari   10.30 uur:   de heer drs. Paul Borggreve uit Groningen.
24 februari   10.30 uur:   mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
10 maart   10.30 uur:   br. G. Iwema uit Muntendam.
24 maart   10.30 uur:   zr. A.Th. van Kempen-Tollenaar uit Groningen.
7 april   10.30 uur:   br. A. J. Visser uit Usquert.
19 april   16.30 uur:   mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, avondmaalsdienst.
21 april   10.30 uur:   mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, paasdienst.
12 mei   10.30 uur:   br. G. Iwema uit Muntendam.
26 mei   10.00 uur:   Gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde kerk te Groningen met ds. R.P. Yetsenga en de St. George's Singers uit Kent, Engeland.
9 juni   10.30 uur:   mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens. pinksterdienst
23 juni   10.00 uur:   GDS-buitendag te Appelscha.
7 juli   10.30 uur:   mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.

Plaats van samenkomst De diensten worden gehouden in de Doopsgezinde kerk, Trekweg 28, 9991 AN Middelstum.
Het orgelspel in de diensten wordt verzorgd door Anna de Vries-Maarhuis, Esdoornlaan 1, 9991 EE Middelstum, tel. 0595-551507, e-mail anna.devries-maarhuis@ziggo.nl

Pastoraat

Voor de Doopsgezinde gemeente Middelstum wordt het pastoraat verzorgd door mevr. Ds. N.C. Meihuizen,
Kerkhofsweg 21, 9995 PL Kantens, tel. 0595-552032, e-mail n.c.meihuizen@home.nl

Kerkeraad

Secretaris: mr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 B A Middelstum,
tel. 0595-551763, fax 0595-551943, e-mail g.en.l.schi!thuis@12move.nl

Bankrekening

ABN AMRO-bank: NL22ABNA0476717140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.