mutatie   

Preekrooster van de Doopsgezinde Gemeente Middelstum


Rooster van preekbeurten voor het eerste halfjaar 2018

7 januari 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
21 januari 11.00 uur de heer ds. F.R. Fennema uit Winschoten.
4 februari 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
18 februari 11.00 uur: br. A.J. Visser uit Usquert.
4 maart 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
18 maart 11. 00 uur: zr. A.Th. van Kempen-Tollenaar uit Groningen.
30 maart 16.30 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, avondmaalsdienst.
1 april 10.30 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, paasdienst.
15 april 11. 00 uur: br. G. Iwema uit Muntendam.
29 april 11. 00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens. Plaats: thuis bij Jannie en Aldert van Ess in Garsthuizen, Smijdingheweg 26, 9923 PC Garsthuizen,
20 mei 10.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens, pinksterdienst met PKN op bezoek om samen in ons herstelde kerkgebouw het pinksterfeest te vieren.
3 juni 11. 00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens,
17 juni 11. 00 uur: de heer drs. Paul Borggreve uit Groningen.
I juli 11. 00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens,

Plaats van samenkomst Preekrooster december De kerstdienst op maandag 25 december wordt om 10.30 uur gehouden in ons kerkgebouw in Middelstum. Het is een proef om te zien hoe het ons bevalt in het gerepareerde gebouw. Er worden nog steeds kleine werkzaamheden in het gebouw verricht, maar het ziet er naar uit, dat die activiteiten met kerst afgerond zullen zijn. Als alles mee zit houden we ook de oudejaarsdienst op zondag 31 december om 16.30 uur in het kerkgebouw. Gebleken is al, dat de nieuwe centrale verwarming heel goed werkt!
In verband met aardbevingsschadeherstel was ons kerkgebouw buiten gebruik. De kerkdiensten werden gehouden bij de familie R. Hoogenberg, Stationsweg 39, 9781 CG Bedum, tel. 050-3012669; bij wijziging plaats van samenkomst volgt nader bericht..

Pastoraat

Voor de Doopsgezinde gemeente Middelstum wordt het pastoraat verzorgd door mevr. Ds. N.C. Meihuizen,
Kerkhofsweg 21, 9995 PL Kantens, tel. 0595-552032, e-mail n.c.meihuizen@home.nl

Kerkeraad

Secretaris: mr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 B A Middelstum,
tel. 0595-551763, fax 0595-551943, e-mail g.en.l.schi!thuis@12move.nl

Bankrekening

ABN AMRO-bank: NL22ABNA0476717140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.