plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Winterprogramma 2018 - 2019 (in de Hutkerk)

Het winterprogramma 2018 - 2019 omvat, naast de reguliere kerkdiensten, het volgende programma:

     - 7 oktober   aanvang 10 uur:  gespreksbijeenkomst over actuele religieus-ethische vraagstukken rondom orgaandonatie. Natuurlijk is dit ieders persoonlijke keuze, maar welke voor- en tegenargumenten hebben wij voor onszelf? Deze bijeenkomst staat open voor iedereen.


     - 16 december   aanvang 16:30 uur    Adventsmaaltijd. In een gezellige broodmaaltijd blikken we vast vooruit op het komende      kerstfeest en zoeken we met elkaar of we ons nog wel eens ergens over verwonderen. De maaltijd staat open voor iedereen.


     - 31 maart      aanvang 10 uur    Gespreksbijeenkomst; Voltooid leven.


     - 18 april        aanvang 19:00 uur    Witte Donderdag met Avondmaalsviering


     - 23 juni       gaan we als gemeente naar de GDS-buitendag