plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Uit de maandbrief

Een nieuw jaar

In de overdenking op de Adventsmaaltijd stond de bekende reclamekreet - successen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst - centraal. Inderdaad, in de wereld van de Vrooms en Dreesmannen, de Blokkers, de Verolmes en noem maar op geven successen uit het verleden geen garantie voor blijvende groei of zelfs voor het hebben van een zekere toekomst.
De reclamekreet geldt ook in de politieke wereld: grootmachten uit het verleden, zoals Spanje, Frankrijk en Groot Brittanie hebben tegenwoordig wereldwijd geen doorslaggevende invloed meer. 
Helaas blijkt de reclamekreet ook in de idealistische wereld waar te zijn. Nelson Mandela gaf zijn door rassendiscriminatie verscheurd Zuid-Afrika uitzicht op een prachtige toekomst voor alle inwoners in een bevrijde samenleving. Dominee Martin Luther King vertelde over zijn toekomstdroom: een Verenigde Staten van Amerika, vrij van rassendiscriminatie en armoede. Mahatma Gandhi wist zijn immens grote en verdeelde India op geweldloze wijze onafhankelijk te maken van grootmacht Engeland. Prachtige successen uit een recent verleden. Maar ze bleken geen garantie te zijn voor de toekomst. Zuid-Afrika wordt geteisterd door misdaad, werkloosheid en corruptie. In de USA is de kloof tussen rijk en arm nog nooit zo diep geweest en is de huidskleur nog grotendeels bepalend voor iemands toekomst. India is de onweerstaanbaar grote kracht van geweldloosheid vergeten en zoekt zijn bescherming nu in een groot arsenaal atoombommen. Inderdaad, successen in het verleden bieden helaas geen garanties voor de toekomst .....

Gaat die kreet ook op voor het geloof? We zijn in eerste instantie geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Het Kerstevangelie vertelt immers van een onvoorstelbare doorbraak: God is Mens geworden en is tussen ons op aarde gaan wonen. Dat was niet eenmalig, 2000 jaar geleden en het was ook niet voor enkele jaren. Nee, Gods ingreep is definitief en voor altijd. Zo'n succes moet toch de garantie zijn voor de toekomst! Toch twijfelen steeds meer mensen: de toekomst komt immers nogal beangstigend over met al die malle wereldleiders, terroristische dreigingen, robotica, klimaatsverandering en wat al niet meer? Veel westerse mensen zijn dan ook geneigd om te denken dat ook het grootse gebeuren van 2000 jaar geleden geen garantie biedt voor de toekomst.

Maar wie het Evangelie goed leest, zal tot de conclusie komen dat het in het geloof helemaal niet gaat om successen. Er zijn veel wonderbaarlijke genezingen, maar het Evangelie beschrijft deze toch niet echt als succesverhalen. De van melaatsheid, blindheid of van andere gebreken genezen mens verdwijnt meestal stilletjes uit het verhaal en de wereld wordt er dus niet anders door ..... 
Er zijn veel verhalen en gelijkenissen waarin Jezus met een wonderlijk grote wijsheid kritische, ja zelfs vijandige vragen afdoende weet te pareren. Maar is er dan sprake van succes of druipen de critici slechts voor een korte tijd af omdat zij niet de eerste steen durfden te gooien? Kunnen we spreken van succes als er bij de geboorte al geen plaats voor Hem is? Als Hij tijdens Zijn leven geen plek heeft waar Hij Zijn hoofd te rusten kan leggen? Als Hij als een misdadiger verneder, gemarteld en gedood wordt?

Het gaat in het geloof helemaal niet om successen maar vreemd genoeg wel degelijk om een garantie voor de toekomst! De garantie namelijk dat de toekomst anders kan zijn dan mensen geneigd zijn te verwachten. Het geloof leert ons dat de toekomst open ligt. Nee, niet die stralende toekomst aan het eind der tijden. Het gaat om de toekomst bij elke nieuwe dag. Elke dag mag de mens opnieuw proberen invulling te geven aan de rest van zijn leven. Elke dag kan de mens een medemens ontmoeten, zijn leven verrijken, zichzelf bevrijden van blindheid en verlamming. 
Hoe arm, hoe oud je bent of welke talenten je hebt, speelt bij de nieuwe dag geen rol. Geloof geeft in dat licht vertrouwen naar de toekomst, ondanks die malle wereldleiders, terroristische dreigingen enz enz. Geen toekomst, die gegarandeerd succes zal opleveren. Geen lange of gelukkige toekomst, maar een werkelijke toekomst als een nog onbeschreven blad. Mits wij ook ieder medemens zo'n onbeschreven nieuwe bladzijde in het leven gunnen en niet denken dat de ander niet kan veranderen.
Zo'n nieuwe dag wens ik u elke dag van 2018 van harte toe.    

                                                                                                                                             Frans Dukers