plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Wat nog komt

Pinksteren van dit jaar op de derde zondag van mei. Hoewel we alleen op de 2de en 4de zondag kerkdienst hebben, maken we voor Pinksteren natuurlijk een uitzondering. Op 20 mei hebben we dus een extra kerkdienst waarin mevrouw J. Molenaar voor zal gaan. Op 27 mei is er een muzikale dienst waarin de heer B. van der Klis ons weer door een aantal, minder bekende liederen uit het liedboek zal leiden. Iedereen is ook in deze dienst van harte welkom.


DE WERKZAAMHEDEN RONDOM ONZE KERK AAN EEN 

VERBETERD RIOOLSTELSEL ZIJN GELUKKIG AFGEROND.