plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Wat nog komt

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op 3 december begint namelijk de Adventtijd.

Op 26 november herdenken wij in de Hutgemeente degenen die in het afgelopen jaar in onze kerkelijke gemeenschap of in onze persoonlijke familie- of vriendenkring zijn overleden. Deze herdenking zal plaats vinden in een Agape maaltijd, Voor deze bijzondere dienst is iedereen uitgenodigd.


Zondag 17 december vieren we onze traditionele Adventsmaaltijd. In een feestelijk versierde kerk genieten we van een gezellige broodmaaltijd, luisteren we naar korte verhalen, muziek en zingen we (bekende) kerstliederen. Iedereen is van harte uitgenodigd. Deze viering begint om 16:30 uur en duurt zo'n twee uur.