Agenda

 
 
zondag 7 mei 2017, 10:00 uur

Pelgrimage door het aardgaswingebied

Groningen en Bedum

Op 7 mei 2017 is er een pelgrimage door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets, op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die ook gewerkt heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland. Om 16:00 uur zal in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden met een korte vesper.†

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.†Kerk en Aardbeving is een breed oecumenisch en regionaal samengesteld platform dat bezig is met een kerkelijke inbreng in de aardbevingsproblematiek. De Doopsgezinden worden in het platform vertegenwoordigd door de predikanten mw. N.C. Meihuizen en ds. F.R. Fennema.

De bedoeling van deze pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Noordoost-Groningen is een eeuwenoud cultuurgebied. De wierden en kerken en andere landschapselementen verbinden ons daar met het werk van vele vorige generaties om het land te bewonen. En ook de oude verhalen getuigen daarvan. De legende van Sint Walfridus vertelt van een ontginner die op weg naar de kerk is omgebracht door Noormannen. Bedum werd daardoor een belangrijk bedevaartsoord.†

Tijdens deze pelgrimage wordt het landschap in een theologisch perspectief geplaatst. Walfridus wordt in een breder kader gezet. De kloosters hebben namelijk ook veel bijgedragen aan de bewoonbaarheid van Noordoost-Groningen door de ontginningen en de aanleg van dijken. De bekende spreuk uit het kloosterleven ďBid en werkĒ heeft hier ook alles mee te maken. En dat heeft weer verband met de cultuuropdracht uit Genesis om de aarde te bewerken en te bewaren. Wat betekent dat alles in het licht van de aardbevingsproblematiek? Hoe gaan we om met de aarde: plaatselijk en globaal? Wat is de kerkelijke inzet hierbij. Genoeg om ons tijdens de wandeling over te bezinnen en van te genieten.
Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen.

Aanmelden kan bij de aangegeven contactpersonen:

Voor de wandeling:
vanuit Loppersum (ong. 14 km), vertrek bij de voet van de Lopster Toren om 13.00 uur. Aanmelden bij Regina Feitsma: hjm.feitsma@wxs.nl
vanuit Winsum (ong. 10 km), vertrek vanaf station NS om 13.45 Aanmelden via info@pgwh.nl
vanuit Middelstum (ong. 10 km), vertrek bij Hippolytuskerk om 14.00 uur. Aanmelden via m.langenburg@gmail.com
vanuit Groningen (ong. 12 km), vertrek vanaf de Nieuwe Kerk om 13.30 uur Aanmelden via pelgrimagegroningenbedum@gmail.com
Voor de fietstocht: (ong. 30 km):
vertrek vanaf de kerk te Farmsum om 13.00, opstapplaatsen: 13.30 uur KabzeŽl Dijkstraat, Appingedam, 14.00 uur Garrelsweer kerk PKN, 14.30 Kloosterkerk Ten Boer. Aanmelden bij Marco Roepers: marco@roepers.net / 0596-572929

Voor algemene informatie: 
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen - Drenthe)


Naar het nieuwsoverzicht

Meer informatie Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl