Nieuws

 
 
1 april 2017

Pelgrimsroutes in de provincie Groningen

De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) heeft een netwerk van Pelgrimsroutes ontwikkeld . Gekozen kan worden uit dagetappes van gemiddeld 21 km, 62 in totaal, van camping tot camping of van B&B naar B&B en 125 rondwandelingen van gemiddeld 8 km.

Alle vroeg- en laatmiddeleeuwse kerken zijn in deze pelgrimswandelingen opgenomen, Hiervan zijn ruim 100 ook bezoekbaar. Naast deze middeleeuwse kerken zijn er kerkgebouwen geselecteerd op basis van kerkhistorische redenen, architectonische redenen en tenslotte zijn er ook kerkgebouwen geselecteerd om recht te doen aan de diversiteit aan kerkgenootschappen. Ook alle 34 kloosterterreinen zijn in de routes opgenomen waardoor het unieke cultuurbezit van onze provincie op een bijzondere wijze wordt ontsloten. Voor de realisatie van dit netwerk werkt de SPiG nauw samen met de SOGK en de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe.

Ook nagenoeg alle andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen. De borgen en molens, voormalige synagogen, musea, cultuurhistorische landschappen en objecten, de schansen etc. Voorts gaan de routes ook door bijna alle natuurterreinen in Groningen. Tevens gaan de wandelingen zoveel mogelijk langs gras-, wandel- en fietspaden. De SPiG hoop met vrijwillige bijdrages van de wandelaars uit de kosten te komen. 

 Per route kan men de kaart en de tekst van de route downloaden maar ook de app en het GPX bestand voor wandelnavigatie. Daarnaast kan men ook per etappe het infobestand downloaden met alle informatie over kerken, kloosters en cultuurhistorie die men onderweg tegenkomt. De liefhebbers kunnen per etappe ook bezinningswerkvormen downloaden. Voor mensen die hun geloof willen verdiepen zijn er christelijke spiritualiteitswerkvormen te downloaden. Deze werkvormen zijn gebaseerd op 20 eeuwen christelijke spiritualiteit van de kerk van alle tijden en plaatsen. 

 De SPiG, SOGK en de Raad van Kerken willen het pelgrimeren op deze wijze stimuleren en hopen ook dat (nog) meer mensen onze kerken gaan waarderen en bezoeken. Deze mogelijkheid tot pelgrimage is overigens gericht op de hele bevolking. Al naar gelang de eigen voorkeur kan men zelf het programma samenstellen.  Iedereen wordt uitgenodigd om zo de ongekende en onontdekte cultuurschatten en natuur aan den lijve te ervaren en te ontdekken.

De SPiG bestaat uit vrijwilligers uit de provincie Groningen die zelf aan de lijve ondervonden hebben wat dit pelgrimeren betekent en dat graag aan iedereen willen doorgeven. Zie ook www.spig.nl.

Voor nadere informatie:
Stichting Pelgrimeren in Groningen
P.H. Dijkstra voorzitter
Tel 0595-444188 of 06-23458421
groningsepelgrimage@gmail.com


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociėteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl