Agenda

zaterdag 4 maart 2017, 13:30 uur

GDS-Beraadsmiddag - een eerste stap.

Doopsgezinde kerk te Haren

Gemeenteleden, kerkenraadsleden, geďnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de GDS Beraadsmiddag op zaterdagmiddag 4 maart in de doopsgezinde kerk te Haren. Het is een vervolg op de eerdere Beraadsmiddag in mei j.l. Met Henk Stenvers zal van gedachten worden gewisseld over zijn notitie ‘Lopen op het Water’ die bedoeld is om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van visie voor de toekomst. De notitie daagt ons uit om na te denken over toekomst voor onze gemeenten. 

De belangrijkste vraag op de Beraadsmiddag is: Als wij ons als gemeenten willen voorbereiden op de komende jaren, wat hebben wij samen dan nodig om de eerste concrete stap te zetten op weg naar die toekomst? In het gesprek met elkaar proberen we die middag ideeën te ontwikkelen en een aanzet te geven tot concrete stappen. Stappen die haalbaar zijn. Stappen waarbij wij elkaar als gemeenten in het GDS gebied nodig hebben.


Wanneer: zaterdagmiddag 4 maart
Waar: Doopsgezinde kerk te Haren
Aanvang: 13.30 uur
Opgave bij:  Anne Geertje Riepma-Hoekema, e-mail: secretaris@gds.doopsgezind.nl

 

 

 

Een impressie van de Beraadsmiddag in mei 2016

Ruim dertig dopersen trokken die zaterdagmiddag 28 mei naar de Vermaning in Haren. Er was een Beraadsmiddag. De vraagstelling op deze studiemiddag van de GDS had betrekking op de vragen rondom het al dan niet kunnen blijven voortbestaan van (kleinere) doopsgezinde gemeenten in de huidige organisatievorm. De demografische realiteit van vermindering van het ledental heeft als vanzelf een glijdende schaal ingezet. Gelukkig niet een schaal van dalend verloop door leden die zich niet langer betrokken voelen bij het doperse gedachtegoed. Degenen die betrokken zijn blijven de gemeente een warm hart toedragen, en hopen soms tegen beter weten in dat het wel mee zal vallen. Kijken we naar de leeftijdsopbouw van het ledenbestand, dan zien we, zoals iemand het uitdrukte, “de lege banken en de onvervulde vacatures in de kerkenraad.” Het is dus onmiskenbaar dat deze krimp en vergrijzing invloed hebben op de beschikbaarheid van middelen en menskracht. Langzamerhand wordt deze kwetsbaarheid meer en meer merkbaar daar waar het gaat om de vragen rondom invulling van bestuur- en draagkracht. Rondom drie wisselend ‘tafels’ als werkvorm ontstonden geanimeerde gesprekken. Opgemerkt werd dat er niet zelden een spanning ontstaat tussen enerzijds de wens om nog alle functies van de geloofsgemeenschap uit te blijven oefenen, d.w.z. naar buiten te treden, te groeien in ledenaantal, een jongere generatie aan te spreken, en anderzijds realistisch onder ogen te zien wat nog kan en haalbaar is, en wat je misschien moet loslaten, of anders gaan doen. Ds. Wieteke van der Molen, die door de GDS was uitgenodigd, vertelde als illustratie hoe het zoeken naar de noodzakelijke verdergaande samenwerking tussen kleiner wordende doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland verloopt, de voetangels en klemmen daarin, maar ook het inspirerende van samen doen, en de verbindende rol die een plek als DopersDuin daarin speelt. (jhk)

 


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl