gds > home

Welkom op de website

      Welkom op de website van de Groninger en Drentse Doopsgezinde Sociëteit (GDS). Twaalf doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe zijn verenigd in de GDS. Als belangrijke taak zien we de versterking van de onderlinge verbondenheid tussen deze gemeenten, en het belangrijkste: hoe kunnen we op een minder vrijblijvende manier met elkaar samenwerken.         

De GDS bevordert de onderlinge verbondenheid tussen de twaalf gemeenten, biedt waar nodig theologische ondersteuning, faciliteert het jeugd- en jongerenwerk in de regio en  ondersteunt zonodig de ontwikkeling van beleid of samenwerking met andere gemeenten. Ook kan de GDS faciliterend zijn in het verzorgen van workshops, trainingen en het  uitvoering geven aan lokale activiteiten. Op deze site vindt u de agenda, actuele berichten, het overzicht van activiteiten, en diverse links en adressen. Wilt u meer van ons weten, we helpen u graag met een nadere kennismaking. Neem gerust contact met ons op.

Agenda

04-03-2017, 13:30 uur GDS-Beraadsmiddag - een eerste stap. (Doopsgezinde kerk te Haren)
10-05-2017, 20:00 uur GDS Voorjaarsledenvergadering (Doopsgezinde kerk te Haren)
25-05-2017, 10:00 uur Vermaningspad

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Regioweekend Groningen/Drenthe
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… En de kleur is… Heb je wel eens gehad dat jij iets zag, wat anderen niet zagen? We bekijken alles vanuit ons eigen perspectief, maar hoe zien anderen dat eigenlijk?
Lees meer >>

Actueel

GDS vrouwengespreksgroep “Vrouwen rond de tafel”
De bekende oud-politicus Bas de Gaay Fortman zal een lezing verzorgen in de doopsgezinde kerk te Roden. Hij is tegenwoordig hoogleraar Politieke economie en richt zich al meer dan een halve eeuw op de dagelijkse spanning tussen macht en moraal Lees meer >>


Lezing Bas de Gaay Fortman

Lezing Bas de Gaay Fortman
De bekende oud-politicus Bas de Gaay Fortman zal een lezing verzorgen in de doopsgezinde kerk te Roden. Hij is tegenwoordig hoogleraar Politieke economie en richt zich al meer dan een halve eeuw op de dagelijkse spanning tussen macht en moraal Lees meer >>


GDS vrouwengespreksgroep “Vrouwen rond de tafel”
Er-zijn, aanwezig-zijn, ieder op haar eigen unieke manier, dat is het thema van de GDS vrouwengespreksgroep van het seizoen 2016/2017. We willen daarvoor inspiratie op doen aan de hand van het boek van Christian Wiman, Mijn heldere afgrond. De ondertitel luidt Overpeinzingen van een moderne gelovige. Lees meer >>


Wereldbroederschapszondag

Wereldbroederschapszondag
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, meestal de vierde zondag in januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden  voelt. Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich.  Lees meer >>


GDS-Beraadsmiddag - een eerste stap.
Gemeenteleden, kerkenraadsleden, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de GDS Beraadsmiddag op zaterdagmiddag 4 maart in de doopsgezinde kerk te Haren. Het is een vervolg op de eerdere Beraadsmiddag in mei j.l. Met Henk Stenvers zal van gedachten worden gewisseld over zijn notitie ‘Lopen op het Water’ die bedoeld is om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van visie voor de toekomst. De notitie daagt ons uit om na te denken over toekomst voor onze gemeenten.  Lees meer >>


Adventsviering Doopsgezinde Gemeente Assen

Adventsviering Doopsgezinde Gemeente Assen
Zondagmiddag 11 december viert de Doopsgezinde gemeente Assen samen met de zusterkring de derde Advent. Deze middag treedt het blokfluittrio “Bloknoot” op. Het trio bestaat uit Ginie Oosterga, Tiny Scholten en Marijke Schortinghuis. Lees meer >>


LOPEN OP HET WATER -- Samenvatting

LOPEN OP HET WATER -- Samenvatting
Tijdens zijn studieverlof heeft Henk Stenvers, sinds 2002 algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gewerkt aan een beleidsondersteunend document ten behoeve van de doopsgezinde geloofsgemeenschap.  Lees meer >>


Quilt tentoonstelling: De verbindende kracht van Quilts

Quilt tentoonstelling: De verbindende kracht van Quilts
De tentoonstelling ‘vertelt’ het bijzondere verhaal over de quilts die vlak na de oorlog als hulpgoederen vanuit de Verenigde Staten naar Nederland zijn gestuurd. Deze werden gebruikt om vluchtelingen die uit Oost-Europa naar Nederland kwamen een deken te geven en zich daarmee te warmen Lees meer >>


Gemeenteblad november 2016
Eeuwigheidszondag
Ik zag de oude herfst in de mistige morgen 
staan, schaduwloos als de stilte 
luisterend naar (de) stilte. 
Thomas Hood 
In aloude tijden begon de winter op 31 oktober, de vooravond van 1 november: bij het vallen van de duisternis ving de nieuwe dag aan. Het is de afsluiting van het oogstseizoen. De voorbereiding op de winter is daarmee bijna ten einde. Lees meer >>


Schaatsmiddag !

Schaatsmiddag !
Voor iedereen die niet bang is voor een beetje kou en het leuk vindt anderen te ontmoeten, is er op zondag 20 november schaatsmiddag. Het belooft weer een gezellige middag te worden. We verzamelen om 13.30 uur in de hal van Kardinge. Om 16.00 uur is het weer afgelopen. De kilometers die je aflegt, kan je met je stempelkaart bijhouden. Ook is de ijshockeybaan open. Na afloop is er voor iedereen een medaille. Lees meer >>


Club
Lekker samen eten, lachen, spelletjes doen en ontdekken. Dat is Club. De avonden zijn op vrijdag 9 december, 10 februari en 7 april in de doopsgezinde kerk in Groningen. Alle tieners zijn van harte welkom. Je kan je opgeven tot twee dagen van te voren.    Lees meer >>


Nieuwsbrief GDS november 2016

Nieuwsbrief GDS november 2016
Binnenkort is er weer de jaarlijkse schaatsmiddag in Kardinge. Maar ook verder praten over toekomst voor doopsgezinden in Groningen en Drenthe op de GDS Beraadsmiddag.  Zie voor meer informatie deze GDS Nieuwsbrief Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl